Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów na konferencję kończącą mazowiecką część projektu „Liderzy selektywnej zbiórki odpadów”. Konferencja odbędzie się 13 czerwca od godziny 13 w budynku na ul. Nowogrodzkiej 46 m.6 w Warszawie. Na konferencji powiemy krótko o ekologicznym postępowaniu z odpadami, podamy listę laureatów oraz rozdamy nagrody. Całość przewidujemy na około godzinę.

Kilka informacji o projekcie

Kampania jest realizowana w trzech województwach – mazowieckim, małopolskim i podkarpackim. W każdym z województw zostały przeprowadzone osobne konkursy dla gimnazjów - „Szkoła– lider selektywnej zbiórki odpadów” oraz dla gmin „Gmina-lider selektywnej zbiórki odpadów”. W konkursie dla gmin celem było wyłonienie najefektywniejszego systemu selektywnej zbiórki odpadów w województwie mazowieckim. Punktacja przyznawana była gminom na podstawie wyników zbiórki w gminie w czasie trwania konkursu (październik 2010 – maj 2011) w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Konkurs dla gimnazjów składał się z dwóch podkonkursów – dla szkół znajdujących się na terenie gminy, w której prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów oraz dla szkół na terenie których takiej zbiórki nie ma. Pierwsza część szkół miała za zadanie dotrzeć do jak największej ilości gospodarstw domowych oraz placówek handlowo usługowych z ulotką przewodnikiem po recyklingu. Wygrała ta szkoła, która zebrała największa ilość deklaracji przystąpienia do recyklingu w przeliczeniu na ucznia w szkole. Druga część szkół miała za zadanie przeprowadzić akcje promujące recykling.

Więcej informacji o projekcie, ulotki, szczegółowe regulaminy i podstawowe informacje o recyklingu - http://liderzy.info.pl/

Wszelkie pytania dotyczące kampanii proszę kierować na adres: liderzy.recykling@gmail.com .