Warszawa

Chcesz mieszkać w bezpiecznym i przyjaznym środowisku? Dowiedz się, jakie są plany inwestycyjne dotyczące Twojego osiedla, co ma powstać przy szkole czy przedszkolu, gdzie chodzi Twoje dziecko. Może nowa trasa, ulica przelotowa, stacja bazowa telefonii komórkowej?

Zajrzyj pod adres:

bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/OS/

Znajdziesz tam ogłoszenia o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych w Warszawie.

Z kolei pod adresem:

bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/architektura/

znajdziesz "Ogłoszenia i informacje" – czyli zawiadomienia i informacje o aktualnie wszczynanych postępowaniach i wydawanych pozwoleniach na budowę.

Warto sprawdzić również:

bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/

To ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia lub wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do których można składać wnioski i uwagi. [zobacz >>>]

Zainteresowanym faktem, czy w okolicy nie konsultują przebiegu drogi szybkiego ruchu, modernizacji linii kolejowej lub innej inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, polecamy stronę Urzędu Wojewódzkiego:

bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?F;17

Reszta kraju

1. Mazowiecki urząd wojewódzki - bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?F;17

2. Urząd wojewódzki w Łodzi - www.uw.lodz.pl/bip.php3?str=482

3. Urząd wojewódzki w Opolu - www.bip.opole.uw.gov.pl/index.php?menu_id=66

4. Urząd wojewódzki w Lublinie - www.uw.lublin.pl/ po lewej stronie wybrać komunikaty

5. Lubuski urząd wojewódzki w Gorzowie Wlkp.- www.bip.luw.pl/?mod=news&cID=177 lub wybrać po lewej stronie komunikaty

6. Śląski urząd wojewódzki - www.katowice.uw.gov.pl/urzadkatowice.php?biuro_prasowe/ogloszenia

7. Dolnośląski urząd wojewódzki - www.duw.pl/Ogloszenia,8756.html

8. Podkarpacki urząd wojewódzki - www.uw.rzeszow.pl/main.php?muid=7&mid=5949&cid=542e7176a427dc5b

9. Małopolski urząd wojewódzki - www.malopolska.uw.gov.pl/www/tablica_ogloszen.asp

10. Wielkopolski urząd wojewódzki - wuw.bip-i.pl/web/bip/komunikaty po lewej stronie wybrać odpowiednio: info.o śr. uwar. lub obwieszczenia

11. Zachodniopomorski urząd wojewódzki - bip.szczecin.uw.gov.pl/bip/chapter_8021.asp

12. Pomorski urząd wojewódzki - www.uw.gda.pl/index.php?n=337

13. Kujawsko-pomorski urząd wojewódzki - www.bip.uwoj.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=74&Itemid=89

14. Warmińsko-Mazurski urząd wojewódzki - www.uw.olsztyn.pl/ po lewej stronie wybrać obwieszczenia (ewentualnie informacje i komunikaty)

15. Podlaski urząd wojewódzki - www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Ogloszenia/ wybrać odpowiednio.

16. Świętokrzyski urząd wojewódzki - www.kielce.uw.gov.pl/index.php?str=384

Dyrekcje Ochrony Środowiska

Od listopada 2008 postępowania w sprawie decyzji środowiskowych dla większych inwestycji przejęly nowo powołane Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Linki do stron RDOŚ znajdują się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: www.gdos.gov.pl