Cieszy nas, że w Ministerstwie Klimatu pojawia się refleksja na temat możliwości wsparcia rozwoju elektromobilności rowerowej, który to temat poruszaliśmy wielokrotnie przy okazji konsultacji społecznych, m.in. niedawnej nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Faktem jest, że polskie przepisy na temat elektromobilności są wyjątkowo niefortunne pod kątem dostrzegania innego rodzaju mobilności niż samochodowa. Wierzymy jednak patrząc na przykłady innych krajów, że jest to bariera możliwa do przezwyciężenia. Jednocześnie niepokoją nas publiczne wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Klimatu, które wskazują na niedostateczne zrozumienie tej problematyki i powielanie dotychczasowych schematów postępowania. Rozumiemy, że bywa to normą w trudnej praktyce regulacyjnej, a temat rowerów elektrycznych jest w Polsce stosunkowo nowy (podobnie jak to było kilka lat temu w innych krajach Europy czy Ameryki Płn.). Dlatego czując się wystarczająco kompetentni, oferujemy pomoc w rozpoznaniu status quo, znalezieniu odpowiedzi na nurtujące Ministerstwo pytania oraz poszukiwaniu rozwiązań odpowiednich do założonych celów.