List do wiadomości ZM

Do: Centrum Usług Logistycznych
ul. Słoneczna 37, 00-789 Warszawa

sebastian.majewski@cul.com.pl

sekretariat@cul.com.pl

Szanowny Panie,

Zwracam się do Pana w następującej sprawie. Jestem mieszkanką bielańskiej części Marymontu. Co istotne, mój dom znajduje się poza strefą kręgu nadlotniskowego wyznaczonego dla samolotów korzystających z lotniska Babice, a - według oficjalnie opracowanej mapy akustycznej - znajduje się on również poza strefą oddziaływania hałasu lotniczego. Mimo tego nad moim domem z częstotliwością ok. 2-3 minut przelatują awionetki i helikoptery, generujące bardzo uciążliwy dla codziennego funkcjonowania hałas. Bardzo często te same samoloty przelatują nad domami mieszkalnymi wielokrotnie powtarzając okrążenia.

Zgodnie z zamieszczoną na Państwa stronie mapą kręgu samolotowego i szybowcowego dla lotniska Babice samoloty są zobowiązane w tej okolicy przelatywać nad Trasą Armii Krajowej, po czym skręcać dopiero za węzłem łączącym trasę z Wisłostradą, lecąc dalszą trasą nad Wisłą. Rzeczywistość jednak daleko odbiega od ustalonych reguł.

Wyznaczenie trasy kręgu nadlotniskowego wiąże się bezpośrednio z chęcią uniknięcia oddziaływania na tereny zabudowane, tereny zamieszkałe przez skupiska ludności. Cel ten nie jest osiągany w sytuacji, gdy piloci świadomie zbaczają z trasy kręgu, skracając trasę przelotu. Od świtu do późnej nocy nad moim domem dziennie przelatuje setki awionetek i helikopterów, generując długotrwały hałas, nieznośny dla codziennego funkcjonowania. Im lepsza pogoda, tym pod kątem hałasu dla mieszkańców gorzej.

Sytuacja ta nie jest wyjątkiem, lecz niestety codzienną regułą. Polecam odwiedzić okolicę skrzyżowania ulic Sobockiej, Smoleńskiego i Lektykarskiej (znajdującej się ok. 1km od trasy kręgu!) w słoneczny dzień by zobaczyć, jak jeden po drugim przelatują samoloty generujące wzrastający hałas (przypominający traktor czy kosiarkę sąsiada). Nielegalne przeloty poza kręgiem nadlotniskowym wiążą się również z bardzo dużym niebezpieczeństwem wypadków niedoświadczonych uczniów lotnictwa. Zagrożone jest nie tylko mienie mieszkańców, ale również ich życie lub zdrowie.

W ciągu ostatnich lat częstotliwość lotów cywilnych z lotniska Babice systematycznie wzrasta i obecnie osiągnęła już poziom nieakceptowalny dla kilkuset tysięcy mieszkańców północnych części Warszawy. Sytuacja, w której piloci zbaczają z wyznaczonych tras i lecą nad zamieszkałymi osiedlami generując szkodliwy i uciążliwy hałas powoduje i w dalszym ciągu będzie powodować stanowczy społeczny sprzeciw.

Zwracam się do Pana ze stanowczą prośbą o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz ograniczenia łamania prawa przez lotników korzystających z lotniska Babice. W przypadku dalszej akceptacji opisanych zachowań, sprzeciw wobec niedającego żyć hałasu lotniczego, generowanego przez samoloty korzystające z lotniska Babice będzie tylko rósł, prowadząc - mam nadzieję - w niedalekiej przyszłości do ustanowienia całkowitego zakazu przelotów małych samolotów cywilnych nad aglomeracją warszawską.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację o podjętych działaniach.

Z poważaniem P.N.

Od redakcji

Letnia pora tradycyjnie już przynosi nad Bielanami i Żoliborzem nieznośny hałas, przed którym jedynym ratunkiem jest zamykanie okien. Trzeba więc wybierać między ciszą a dostępem do świeżego powietrza.

Zachęcamy wszystkich dręczonych hałasem powodowanym przez nieposzanowanie prawa i ludzi przez pilotów korzystających z lotniska Babice do wysyłania podobnych skarg.

Na tej mapce można sprawdzić, czy loty nad danym terenem są legalne. Nie powinny się odbywać poza naniesionym na niej tzw. kręgiem nadlotniskowym (nad trasą AK i Wisłostradą, terenem Huty i Radiowem).

Lepsza rozdzielczość: wrzutnia.fz.eco.pl/lot/kregi_nadlotniskowe_epbc.jpg

Zobacz też

Inne listy dręczonych mieszkańców [zobacz >>>] [zobacz >>>]

O obojętności bielańskich władz samorządowych [zobacz >>>] i lobbingu dwojga radnych [zobacz >>>].

Komentarz do katastrofy 1 maja 2012 r. [zobacz >>>]

Ankieta na temat lotnictwa nad Bielanami i Żoliborzem z 2009 r. [zobacz >>>]

Lista katastrof lotniczych w północnych dzielnicach Warszawy [zobacz >>>]

Materiał Komitetu ds. Likwidacji Zagrożenia Lotniczego Nad Gminą Warszawa Bielany z 2002 r. [zobacz >>>]

Uchwała Rady Bielan w/s w sprawie ograniczenia uciążliwości i zagrożenia (2001 r.) [zobacz >>>]

Wyniki publicznej sondy nt. wpływu lotniska Babice z 1999 r. [zobacz >>>]

Tekst z miesięcznika "Nasze Bielany" z 1999 r. [zobacz >>>]