W ZM od października 2002 r.

W Zielonym Mazowszu

- zajmuję się problematyką odpadową oraz koordynuję funkcjonowanie schroniska.

Dotychczas udało mi się

- koordynować kampanię "Zielona butelka";

- stworzyć wraz z Melanią, Marcinem i Karolem raport na temat segregacji śmieci w Warszawie;

- monitorować oraz proponować Zarządowi Oczyszczania Miasta różne sposoby ulepszenia systemu segregacji śmieci, szczególnie naciskać na zwiększenie ilości pojemników do selektywnej zbiórki na terenie Warszawy

- parokrotnie zwiększyć przychody hostelu, dzięki czemu coraz więcej rzeczy związanych z lokalem (czynsz, prąd, gaz, telefony itp.) możemy z tych przychodów finansować

- prowadzić długą i zaciekłą korespondencję z Państwową Inspekcją Handlową i sklepami w celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;

- współtworzyć kalendarz rowerowy oraz wiele rodzajów nalepek, uzyskać sponsoring na te twory;

- pomagać w tysiącu drobnych rzeczy.

W cywilu jestem

- studentem psychologii piszącym aktualnie pracę magisterską. W wolnych chwilach podróżnikiem po bliższym i dalszym świecie.

Inne zainteresowania

- ekologia, filozofia, przyroda, podróżowanie, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, medytacja, czytanie książek, ostatnio meteorologia, klimatologia

Kontakt

mail:maciuleczek@go2.pl