Na deser przejście przy AWF. Do przejścia dla pieszych i dwie strzałki różnego kalibru.