Udział samochodów osobowych w przewozach osób w 2011 roku wg Eurostat.