Czym się różni C-16+T-22 od C-13/16?

Na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ukazała się kolejna opinia Zespołu ds. Ścieżek Rowerowych. Tym razem opracowanie omawia cel, zakres, podstawy prawne i przykłady zastosowania ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerów, oznakowanego kombinacją znaków C-16 i T-22. Oznakowanie to służy dopuszczeniu ruchu rowerzystów na chodniku, ale bez obowiązku korzystania z niego, który wymusza kombinacja C-13/16.

Tego typu rozwiązania są popularne m.in. w Niemczech [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>], Austrii i Szwajcarii...

...a ostatnio zaczynają się pojawiać także w Polsce. Na zdjęciu przejście drogi krajowej nr 52 przez Kęty (woj. małopolskie). Fot. Janusz Pietraszek.

Kombinacja znaków C-16+T-22 jest ważnym narzędziem organizacji ruchu rowerowego. W Polsce jest ono nawet bardziej potrzebne niż w krajach Europy Zachodniej, ze względu na występujące braki w infrastrukturze rowerowej, w szczególności znaczną liczbę substandardowych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Dodatkowym argumentem za stosowaniem tego typu oznakowania jest duże zróżnicowanie typów rowerów i ich użytkowników w Polsce - od rozwijających niewielkie prędkości osób starszych na "składakach" przez młodych rowerzystów na rowerach górskich po kolarzy szosowych.

Pobierz opracowanie

Opinia w sprawie stosowania kombinacji znaków C-16 i T-22 dla dopuszczenia ruchu rowerów na ciągach pieszych:

www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000/documents/opinia_c16t22__3_.pdf

Kopia lokalna: PDF, 779 kB