Odgięcia dróg dla rowerów w rejonach skrzyżowań

W dotychczasowej polskiej praktyce budowy dróg dla rowerów często spotykane są odgięcia drogi dla rowerów przed przejazdami dla rowerów. Na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ukazała się opinia omawiająca problemy związane z odginaniem drogi dla rowerów przed skrzyżowaniem oraz rozwiązania rekomendowane przez podręczniki holenderski i austriacki, zwracając uwagę na różnice i podobieństwa między nimi. Opinia ilustrowana jest m.in. zdjęciami typowych rozwiązań przejazdów z krajów zachodniej i północnej Europy.

Stosowane w Polsce odgięcia są uzasadniane dwojako:

1. Wytworzeniem azylu dla samochodu skręcającego z jezdni równoległej do drogi rowerowej lub samochodu wyjeżdżającego z jezdni prostopadłej do drogi rowerowej;

2. Zmniejszeniem prędkości rowerzysty przed przejazdem rowerowym.

Zaobserwowano jednak także szereg skutków negatywnych:

1. Utrudnienie lub wręcz uniemożliwienie ewakuacji rowerzysty z przejazdu dla rowerów;

2. Utrudnienie obserwacji zbliżających się rowerów przez kierowcę, w szczególności nieczytelność zamiarów rowerzysty dla kierowcy;

3. Utrudnienie obserwacji zbliżających się samochodów przez rowerzystę.

4. Konflikty pomiędzy mijającymi się rowerzystami na dwukierunkowych drogach dla rowerów.

Literatura przedmiotu z krajów o dużym doświadczeniu w organizacji ruchu rowerowego odradza takie rozwiązania i dopuszcza ich zastosowanie jedynie pod ściśle określonymi warunkami, w szczególności odpowiedniej widoczności i długości odcinka prostego w osi przejazdu.

Przykład błędnego odgięcia drogi rowerowej „na zewnątrz”, pogarszającego wzajemną widoczność, utrudniającego kierowcy ocenę zamiarów rowerzysty, a rowerzyście - ewakuację z przejazdu.

Poprawne ukształtowanie wlotu ulicy podporządkowanej w formie tzw. wyjazdu, z zachowaniem ciągłości drogi dla rowerów i chodnika wzdłuż ulicy z pierwszeństwem - do zastosowania w gęstej zabudowie miejskiej. Na podstawie Design Manual for Bicycle Traffic, CROW, 2007.

Poprawne odsunięcie drogi dla rowerów na zewnątrz z zachowaniem minimalnych promieni łuków i odcinkiem prostym przed przejazdem. Na podstawie Design Manual for Bicycle Traffic, CROW, 2007.

Ukształtowanie wlotu ulicy podporządkowanej w formie tzw. wyjazdu, z zachowaniem ciągłości drogi dla rowerów i chodnika, w nowej dzielnicy Amsterdamu - IJburg (fot. Rafał Muszczynko).

Skrzyżowanie dróg federalnych nr 1 i 167 na nowej obwodnicy Seelow (Niemcy). Przejazd przysunięty do skrzyżowania dla poprawy widoczności i ograniczenia rozmiarów skrzyżowania.

Przejazd na wprost na skrzyżowaniu dróg zamiejskich na Bornholmie (Dania).

Przedmieścia Sztokholmu – szeroki pas drogowy pozwala na prowadzenie drogi dla rowerów odsuniętej od jezdni na odległość umożliwiającą zatrzymanie samochodu; przejazd na wprost.

Pobierz opracowanie

Pełna treść opracowania dostępna jest na stronie GDDKiA:

www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000/documents/opinia_odginanie__3_.pdf

Kopia lokalna: PDF, 1580 kB