Od dłuższego czasu społeczny audyt projektów rowerowych w Warszawie praktycznie nie istnieje. Mimo wciąż obowiązującego zarządzenia nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie m.st. Warszawy, które zakłada udział organizacji rowerowych w opiniowaniu projektów z komponentem rowerowym, nie otrzymujemy do opiniowania praktycznie nic.

Nie oznacza to jednak, że nic się nie projektuje. Bez opiniowania zatwierdzony został np. projekt przebudowy alei Niepodległości. Wczoraj, również z pominięciem procedury audytu rowerowego, ogłoszony został przetarg na przebudowę ulicy Lazurowej, na której niezgodnie ze standardami zaplanowano prowadzenie ruchu rowerowego na wspólnym ciągu z pieszymi.

W związku z tym, że odbierana jest nam możliwość wychwytywania tego rodzaju bubli, chcemy się dowiedzieć, czy na straży wysokiej jakości projektów rowerowych stoi przynajmniej powołany w tym celu miejski urzędnik, czyli Pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej, w osobie pana Łukasza Puchalskiego. W tym celu wysłaliśmy do Pełnomocnika wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Treść wniosku

Dzień dobry,

w związku z ogłoszeniem w dniu 05.07.2022 r. przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przetargu na przebudowę ulicy Lazurowej na odcinku od Górczewskiej do trasy S8 (https://szrm.pl/aktualnosci/przetarg-na-rozbudowe-ul-lazurowej-1955/) oraz na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn.zm.) zwracam się z wnioskiem do Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  • Czy opiniował Pan, jako Pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej, projekt ww. przebudowy?
  • Czy przy projektowaniu były analizowane prognozowane wolumeny ruchu pieszych i rowerzystów?
  • Czy zostały wydane przez Pana zgody na odstępstwa od standardów rowerowych dla ww. inwestycji, w szczególności dla punktów 3.3.6 oraz 3.3.8.
  • Czy analizowana była późniejsza możliwość wyznaczenia przejazdów rowerowych na węźle trasy S8 w przypadku przebudowy ulicy Lazurowej do przekroju 2x2?
  • Proszę o udostępnienie wszystkich zgód na odstępstwa od standardów rowerowych, wydanych przez Pana od dnia 8 października 2021, kiedy zarządzeniem 1682/2021 został Pan zobligowany do ich wydawania.

Co dalej?

Tematu braku przeprowadzania procedury audytu rowerowego odpuszczać nie zamierzamy. Planujemy już kolejne kroki, o których nie omieszkamy Was poinformować. W przeciwieństwie do miejskich urzędników nie mamy nic do ukrycia i nasze działania pozostaną jawne.