Pomimo, że już powoli mija 6 rok od zeskładowania odpadów w Boguszkowie na działce nr ew. 337 [zobacz >>>] [zobacz >>>], to idziemy do przodu. W dniu 14 października 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję SKO w Radomiu, która nakazywała usunięcie odpadów z przedmiotowej działki w ilości 2445 ton. Tak więc odpady powinny być usunięte. Również jest opinia biegłego sądowego, który stwierdził że odpady - popioły zeskładowane nielegalnie w Boguszkowie mogą negatywnie wpływać na zdrowie osób ze względu na przekroczenia zawartości antymonu, arsenu, selenu i fluorków.

Nadal ciekawi nas czy Marszałek już wreszcie wszczął postępowanie ws. naliczenia kary za nielegalne składowanie odpadów przez firmę z Warszawy, która jest właścicielem odpadów na działce 337. Również czekamy na ustalenia prokuratury i policji.