Miło nam poinformować, że po pandemicznych zawirowaniach warszawskie organizacje pozarządowe zainteresowane tematyką zrównoważonej mobilności nadal wyrażają wolę współpracy. Współpracy między sobą, a także z urzędem miasta Warszawy. W urzędzie regularnie dochodzi do zmian w kompetencjach pomiędzy biurami i do tych zmian dostosowują się także organizacje pozarządowe. Ponieważ sprawy związane z zarządzaniem mobilnością przeszły do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, to zaszła potrzeba powołania nowej Komisji Dialogu Społecznego zajmującego się sprawami mobilności w Warszawie właśnie przy tym biurze.

Dlatego 22 lutego 2023 roku została powołana Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Mobilności. W jej skład weszło 11 organizacji pozarządowych:

 • Dla Pragi
 • Forum Rozwoju Warszawy
 • Lepszy Służewiec
 • Miasto Jest Nasze
 • Mobilne Miasto
 • Ochocianie
 • Razem dla Białołęki
 • Rodzic w Mieście
 • Warszawska Masa Krytyczna
 • Warszawski Alarm Smogowy
 • Zielone Mazowsze

Przedstawicielką Urzędu m.st. Warszawy w komisji została Katarzyna Krakowiak – główna specjalistka Wydziału Dialogu w Planowaniu Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Na pierwszym posiedzeniu nowej komisji został przyjęty regulamin pracy oraz wybrano prezydium w składzie:

 • Agnieszka Nowak, Zielone Mazowsze - przewodnicząca
 • Adam Orzechowski, Miasto Jest Nasze
 • Krzysztof Daukszewicz, Dla Pragi

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym, a szczególnie prezydium komisji podjęcia się zadania kształtowania dialogu organizacji pozarządowych z urzędem miasta w bardzo ważnym temacie, jakim jest zarządzanie mobilnością.

Wszystkie dokumenty tworzone przez komisję będą się ukazywać na stronie internetowej: https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/branzowa-komisja-dialogu-spolecznego-ds-mobilnosci

Organizacje pozarządowe, które chciałyby dołączyć do komisji mogą się zgłaszać zarówno do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, jak i do nas.