Zdjęcia zostały wykonane na węźle komunikacyjnym Andel, w południowo-zachodniej części centrum Pragi.

Aby uspokoić ruch w rejonie przystanków tramwajowych, jezdnia została podniesiona niemal do wysokości chodnika.

Schodki wymuszają na kierowcach zwolnienie do bezpiecznej prędkości.

Przed samym skrzyżowaniem jezdnia jest dodatkowo zwężona, by ułatwić jej przekraczanie. Dzięki temu pieszy potrzebuje mniej czasu na pokonanie przejścia (czyli krócej przebywa na jezdni), poprawia się też wzajemna widoczność pieszych i kierowców.

Znowu schodki.

Tutaj podniesione jest samo przejście dla pieszych.