Przed samym skrzyżowaniem jezdnia jest dodatkowo zwężona, by ułatwić jej przekraczanie. Dzięki temu pieszy potrzebuje mniej czasu na pokonanie przejścia (czyli krócej przebywa na jezdni), poprawia się też wzajemna widoczność pieszych i kierowców.