Pismo do ZDM

Do:
Pan Łukasz Puchalski
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Szanowny Panie Dyrektorze,

W związku z wycofaniem linii autobusowych z ulicy Stanisława Przybyszewskiego na Bielanach, działając w interesie publicznym poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zwracam się z prośbą o wprowadzenie następujących zmian organizacji ruchu na tej ulicy:

1. włączenie jej do strefy ograniczenia prędkości „tempo-30” obowiązującej na przyległych ulicach;

2. likwidacja pierwszeństwa ul. Przybyszewskiego nad ul. Schroegera na rzecz skrzyżowania równorzędnego;

3. alternatywnie: umieszczenie na tarczy ww. skrzyżowania wysepki centralnej typu „pinezka” w celu utworzenia minironda;

4. wprowadzenie punktowych przewężeń w postaci np. donic z drzewami lub krzewami [zobacz >>>], na całej długości ul. Przybyszewskiego.

Uzasadnienie

Równoległa aleja Reymonta przejęła cały dotychczasowy ruch tranzytowy z ulicy Przybyszewskiego. W efekcie tych zmian ul. Przybyszewskiego ma znacząco zmniejszone natężenie ruchu i pełni de facto rolę drogi dojazdowej do posesji. Za uspokojeniem ruchu przemawia oprócz otaczającej zabudowy również obecność obiektów użyteczności publicznej odwiedzanych przez osoby mniej sprawne fizycznie (żłobek, ośrodek pomocy społecznej, urząd skarbowy). Ponadto warto zauważyć wprowadzony niedawno kontraruch rowerowy na prostopadłych ulicach, który docelowo zwiększy obecność rowerzystów, czemu powinno towarzyszyć uspokojenie ruchu także na głównym ciągu tego obszaru.

Postulowane zmiany nie są kosztowne i można je wprowadzić bez daleko idących ingerencji, jedynie przy pomocy oznakowana, prefabrykowanych elementów inżynierii ruchu i tymczasowych przenośnych donic z zielenią czy mebli miejskich.

Jesteśmy przekonani, że powyższe zmiany będą pozytywnie przyjęte przez lokalną społeczność i dobrze wpłyną na wizerunek ZDM jako instytucji dbającej o bezpieczeństwo i jakość miejskiej przestrzeni.

Do wiadomości: Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany

Od redakcji

Otwarcie równoległej arterii przejmującej ruch z sąsiednich ciągów podrzędnych [zobacz >>>] powinno automatycznie skutkować wprowadzaniem na nich ograniczeń, które zabezpieczą przed ruchem tranzytowym i podniosą ich atrakcyjność. Niestety, w Warszawie taka praktyka całościowego traktowania układu drogowego jeszcze się nie przyjęła [zobacz >>>]. Otwierane wciąż nowe trasy stymulują więc dalszy wzrost popytu na prywatny samochód [zobacz >>>] z wszystkimi aż nadto znanymi zgubnymi konsekwencjami tego trendu [zobacz >>>].

Zdjęcia

Na wschodnim odcinku ul. Przybyszewskiego sami zmotoryzowani głosują za zwężeniem jezdni pozostawiając na niej swe samochody. Nadmierna względem otoczenia i spełnianych funkcji szerokość zniechęca rowerzystów i wielu z nich czuje się bezpieczniej na chodniku [zobacz >>>].

Skrzyżowanie wspomniane w piśmie ma potencjał, by kiedyś stać się atrakcyjnym, przyjaznym ludziom placem i lokalnym centrum osiedla. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie zrównanie obu ulic.

Zachodni odcinek to długa i zbyt szeroka prosta z chaosem parkingowym po obu stronach. Aż się prosi by chodniki uwolnić od samochodów i wyznaczyć im naprzemienne miejsca parkingowe na jezdni.

Jak można szybko i tanio naprawić ulicę

Jeśli naprawdę szuka się sposobów poprawy bezpieczeństwa, a nie wymówek, jak nie narazić się zmotoryzowanym, można sięgnąć po środki proste i skuteczne. Nie wymagające projektów budowlanych ani czasochłonnych procedur. Oto kilka przykładów.

Donice z drzewami lub krzewami stosuje się na szeroką skalę do zawężania jezdni w Szwecji [zobacz >>>].

Proste, tanie i dostępne od ręki środki, którymi posłużył się zarządca jednej z ulic w Brukseli [zobacz >>>].

Ciąg dalszy...

...nie nastąpił [zobacz >>>].