Zanosi się, że dzięki konsultacjom rozwiązań rowerowych na ulicy Puławskiej i Regulskiej po ich przebudowie będziemy nieco bardziej zadowoleni, niż zdegustowani. Wczoraj odbyło się czwarte spotkanie w obydwu sprawach - tym razem jednak prezentowano już projekty budowlane.

Puławska

Podczas konsultacji koncepcji przebudowy ulicy [zobacz >>>] zaproponowaliśmy projektantom bezpieczny wyjazd na jezdnię z drogi rowerowej oraz wjazd.

Takie rozwiązania znalazły się w obecnym projekcie budowlanym. Wjazd i wyjazd, umożliwiające rozsądne włączenie się do ruchu na zasadach ogólnych, kończą przebieg drogi rowerowej od strony centrum tuż przed granicą robót.

Droga rowerowa będzie zapewniona na części długości remontowanego odcinka ulicy - od Idzikowskiego do Dolnej. Odcinek od Domaniewskiej do Idzikowskiego ma zostać wykonany po wykupieniu dodatkowego pasa gruntu.

Niestety, w jeździe na rowerze będą przeszkadzali piesi, zwłaszcza w okolicach przystanków (a w spacerowaniu - rowerzyści ;-). Mimo naszych postulatów i faktu, że kursują tam zaledwie dwie linie autobusowe (w szczycie ok. 10 autobusów na godzinę), zdecydowano się na budowę zatok przystankowych (obecnie zarówno autobusy jak i samochody doskonale sobie radzą bez zatok). Zawęża to znacząco przestrzeń dostępną dla pieszych i rowerzystów. W efekcie, dzięki uporowi ZTM, przy przystankach będzie znaczne ryzyko kolizji rowerzystów z pasażerami komunikacji miejskiej.

Zatoki ewidentnie utrudniają życie kierowcom autobusów. Ruszając z przystanku muszą czekać (niekiedy dość długo), aż jadący z tyłu zechcą ich wpuścić. Komu na złość ZTM odmraża sobie uszy upierając się przy budowie zatok?

Ale za to nawierzchnia drogi rowerowej jest już projektowana z asfaltu.

Regulska

Na ulicy Regulskiej wydzielona droga rowerowa ma być wykonana w drugim etapie prac, już po zaplanowanym w celu jej budowy wykupie gruntów. Jednakże już pierwszy etap prac naszym zdaniem i w zgodzie z naszą koncepcją dróg rowerowych dla dzielnicy Ursus [zobacz >>>] zapewni dogodne warunki dla ruchu rowerowego. W pierwszym etapie cała ulica zostanie bowiem wyremontowana, a w jezdni mają powstać liczne azyle przy przejściach dla pieszych i pasy dzielące jako element uspokojenia ruchu - mniej więcej co 100-200 metrów. Ponieważ ulica posiada tylko po jednym pasie ruchu w każdą stronę powinno to skutecznie ograniczyć prędkośc samochodów oraz ryzykowne manewry wyprzedzania, a tym samym ułatwić poruszanie się rowerem.

A nawierzchnia... sami wiecie.