Placówka na Wrzecionie nie przerywa złej passy. Trudno się dziwić, że lśniąca poręcz bardziej zachęca do parkowania.