Dojechawszy na ul. Perzyńskiego 3 tracimy dobry nastrój, w który wprawiła nas wizyta na Chomiczówce. Nie dość że łamikółki, to jeszcze na piedestale!