Dojżdżamy na Reymonta 6. Budynek mieści tyle różnych placówek, że bibliotekę trudno znaleźć. Stojaki również. Wytężamy wzrok...