...i wreszcie na ciemnym podłożu, na tle ciemnego pasa zauważamy ciemny łamikółkowy kwartet. Czy w tych trafieniach co drugi raz jest jakaś prawidłowość? Czy przy następnej bibliotece będzie lepiej?