Koniec trasy rowerowej z Dolnego Mokotowa i Wilanowa - plac 3 Krzyży.