Widok na odcinek Nowogrodzkiej od strony Poznańskiej.