- wyniesioną tarczę skrzyżowania ul. Barkocińskiej z jezdnią serwisową ul. Radzymińskiej;