- wyniesiony przejazd przez zjazd na parking przy ul. Rosoła 61;