- bezkolizyjne przejazdy pod mostami Gdańskim, Poniatowskiego i Łazienkowskim w ciągu Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego;