- 2 przejazdy na węźle Trasa Mostu Północnego / Pułkowa - przez ul. Farysa i Zgrupowania AK Kampinos - wyniesione, ale nieczytelne (droga dla rowerów nagle skręca na przejazd) i z ograniczeniami widoczności przez nasypy;