- Świętokrzyska / Jasna - poprawne usytuowanie pasa rowerowego, ale geometria jezdni zachęca do zajeżdżania drogi, a w przeciwnym kierunku byle jaki przejazd z kolizyjną zieloną strzałką;