- Spacerowa / Goworka - bardzo duża poprawa po wyznaczeniu pasa rowerowego i korekcie geometrii skrzyżowania, ale rozwiązanie rowerowe obsługuje tylko jeden kierunek;