Poprawnie wykonany bezkolizyjny przejazd dołem - Groningen, Holandia.