Przejazdy i skrzyżowania bezpieczne oraz "połowicznie" bezpieczne na sieci głównych tras rowerowych w Warszawie.