Na odcinku Wroniej pomiędzy Prostą a Pańską był odcinek drogi dla rowerów, który umożliwiał jazdę w kierunku, w którym nie dało się jechać po jezdni. Po zmianach organizacji ruchu droga dla rowerów została zlikwidowana, a na jedni nie dopuszczono ruchu dwukierunkowego dla rowerów.