Najważniejsza inwestycja zeszłego roku czyli droga dla rowerów wzdłuż alei Jana Pawła II. Istniejące odcinki Nowogrodzkiej z kontraruchem stały się przyczynkiem do powstania przejazdu pod wiaduktem. W perspektywie czasu powstanie jeden z ważniejszych ciągów rowerowych wschód-zachód przez centrum.