Dlaczego jedziemy?

Komisja Europejska wraz z wizją odejścia od importu gazu ziemnego z Rosji, tzw. REPowerEU nie przedstawiła ambitnego planu odejścia od importu ropy naftowej, w szczególności w sektorze transportu.

Tak długo, jak ropa od Putnia będzie zasilać baki naszych samochodów, a węgiel i gaz będą ogrzewać nasze domy, tak długo będziemy bezradni wobec masakr dokonywanych przez wojska Putina na ludności ukraińskiej. Zmiana dilera nie wystarczy. Kupowanie śmiercionośnych surowców energetycznych od innych państw niestosujących się do standardów demokratycznych zawsze stanowić będzie zagrożenie dla pokoju i klimatu na świecie.

Podobnie jak miliony innych mieszkańców UE jesteśmy świadomi skali problemu i gotowi na zmiany, także te systemowe. Wiemy, że padło już wiele deklaracji politycznych na różnych szczeblach, ale wciąż brak realnych działań na miarę kryzysu.

Co robimy?

Dlatego w akcie solidarności z Ukrainą i resztą świata cierpiącą z powodu wojen i katastrof zasilanych paliwami kopalnymi 13 kwietnia o 15:00 wsiadamy na rowery i jedziemy do biura Komisji Europejskiej w Warszawie domagając się ambitnej transformacji sektorowej, która umożliwi krajom Unii Europejskiej zerwanie z uzależnieniem od importu i zużycia ropy oraz innych paliw kopalnych.

Nasze postulaty

Nasze postulaty adresowane do Komisji Europejskiej są następujące:

1. Prawne ograniczenie możliwości finansowania transportu wykorzystującego paliwa kopalne.

2. Zwiększenie skali działań dotyczących ograniczenia ruchu samochodowego w miastach.

3. Większe inwestycje w infrastrukturę rowerową, tramwajową i kolejową.

4. Zwiększenie nakładów na pasażerskie przewozy kolejowe, w tym międzynarodowe.

Domagamy się także skutecznych działań doraźnych, m.in. zwiększenie skali użytkowania roweru i podróży pieszych, organizowania niedziel bez samochodu czy zwiększenia skali telepracy w przedsiębiorstwach.

[zobacz >>>] pełną treści Apelu o pilne ograniczenie importu ropy naftowej do Europy.

Kto poparł nasz apel?

Do tej pory nasz spontanicznie zainicjowany apel poparły tysiące obywateli zrzeszonych w kilkudziesięciu ruchach i organizacjach społecznych z 12 krajów Unii Europejskiej. W tym samym czasie podobne akcje planowane są m.in. w Berlinie i Wiedniu.

Organizatorzy

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Rodzice dla Klimatu
Nextbike Polska