Tu również rzuca się w oczy brak barierek i sygnalizatorów, oszczędność oznakowania oraz zupełnie wyrównany poziom nawierzchni na trasie ruchu pieszego i rowerowego. Jest to zarazem dobry przykład, jak dbać o spójność sieci: ciąg pieszo-rowerowy płynnie przechodzi w kontrapas.