Na tym przejeździe przez torowisko zainstalowano sygnalizatory ostrzegawcze.