Każde stowarzyszenie swoje pisma chwali

Tydzień temu Zarząd Dróg Miejskich ogłosił, że Rada Warszawy przyznała środki na przebudowę placu Na Rozdrożu. Chcielibyśmy się przy tym pochwalić, że dołożyliśmy do tego swój wkład - zarówno na etapie opracowywania projektu, jak i motywowania do przyznania środków na jego realizację.

Gwoli przypomnienia, w latach 2015-2016 realizowaliśmy projekt "Razem bez barier", skoncentrowany na poprawie dostępności miasta dla osób o ograniczonej mobilności. Lobbowaliśmy zatem za przejściami w poziomie przy rondzie Czterdziestolatka [zobacz >>>], przebudową Dworca Zachodniego [zobacz >>>], przystankami wiedeńskimi na Trasie W-Z przy placu Zamkowym [zobacz >>>], ale też postulowaliśmy poprawę dostępności placu Na Rozdrożu [zobacz >>>].

Większość usprawnień, które postulowaliśmy, została już zrealizowana, a kolejne są w trakcie realizacji.

Co się działo na placu?

Co prawda większą część zmian na placu Na Rozdrożu można było wdrożyć znacznie szybciej, przynajmniej w formie tymczasowej do czasu gruntownej przebudowy, ale - jak to w Warszawie - lepiej późno niż wcale.

W 2017 r. wybudowana została pochylnia na placyk w ramach realizacji zgłoszonego przez nas projektu do budżetu partycypacyjnego, ale wciąż brakowało możliwości dotarcia z przystanków z poziomu al. Armii Ludowej do poziomu placu. Pokazywaliśmy, że można to zrobić, lepiej zagospodarowując miejsce na przewymiarowanej jezdni na plac, ale miasto zdecydowało się czekać do czasu przyznania środków na budowę wind, zapowiadając że powstaną w 2017 roku.

Lata mijały, a my opiniowaliśmy kolejne wersje projektu modernizacji placu [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>], pokazując m.in. że można zapewnić bezpieczne dojście w poziomie również od strony zachodniej.

Nie poszło to na marne, bo w wersji ostatecznej znalazło się w końcu dojście do skweru z fontanną/planowanym pomnikiem od al. Wyzwolenia.

Jednak, jako że od uwag do ostatniej wersji projektu minęły dwa lata, a na oczekiwanie na realizację zeszło w sumie ponad sześć lat, w lipcu postanowiliśmy się przypomnieć prezydentowi miasta (pismo poniżej). Prezydent najwyraźniej uwzględnił nasz postulat i zamiast planowanego w pierwotnym projekcie wrześniowej uchwały zmniejszenia środków na projekt "Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I" (czyli właśnie modernizację placu na Rozdrożu) i przesunięcia go na kolejny rok, zostały one zwiększone w trybie autopoprawki i przyznane w roku bieżącym. ZDM oznajmił zaś, że przetarg na realizację zostanie wkrótce ogłoszony. Trzymamy kciuki, by poszło szybko i sprawnie.

Pismo ZM-22-0953-01-MS z 11 lipca 2022 r.

Do Prezydenta m.st. Warszawy.

Na przełomie 2019 i 2020 roku zatwierdzony został projekt przebudowy placu Na Rozdrożu w celu dostosowania go do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, jak też uzupełnienia brakujących elementów infrastruktury rowerowej. Niestety, od tego czasu nic się nie dzieje.

Tymczasem w zeszłym miesiącu upłynął termin wykonania projektu technicznego pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r., który ma stanąć na placu, a jego budowa ma według harmonogramu podawanego na początku roku ruszyć jesienią. Aby zapewnić pomnikowi godną ekspozycję i umożliwić dostęp do niego, również osobom starszym, przebudowa placu w zakresie układu komunikacyjnego powinna być realizowana równolegle z budową pomnika. W przypadku rozpoczęcia prac drogowych po odsłonięciu pomnika zostanie on ponownie zasłonięty przez nowy plac budowy.

W związku z powyższym, zwracam się z wnioskiem o wskazanie w tegorocznym lub przyszłorocznym budżecie środków na modernizację placu Na Rozdrożu, tak by procedura przetargowa została uruchomiona w roku bieżącym.