Niestety, jak to w Warszawie bywa, wysiłek urzędników skupił się na szukaniu przyczyn, dla których niedasię poprawić sytuacji, mimo że przynajmniej na jednej ulicy w Warszawie progi o przekroju zbliżonym do sinusoidalnego funkcjonują z powodzeniem od niemal dwudziestu lat.