- Wschodnia strona ul. Towarowej i koniec ciągłości drogi dla rowerów na skrzyżowaniu z ul. Srebrną, uniemożliwiający bezpieczne i wygodne dotarcie do pl. Zawiszy i wymuszający niejako jazdę kawałkiem jednokierunkowej drogi dla rowerów pod prąd oraz chodnikiem.