Trasa wzdłuż alei Jana Pawła II powstała dzięki reorganizacji przestrzeni, która do niedawna przeznaczona była głównie dla samochodów.