Przedłużenie trasy wymaga stworzenia infrastruktury na Bonifraterskiej.