1. Proponujemy rezygnację z wyznaczania dwóch nowych dróg 11.KD-D i 12.KD-D. Są to drogi dojazdowe do szkół. Stoi to w sprzeczności z polityką miasta prowadzącą do ograniczania możliwości dojazdu samochodami pod drzwi placówek edukacyjnych. Proponowane drogi zaburzają też układ urbanistyczny modernistycznego osiedla, który pozwalał dzieciom samodzielnie dojść do szkoły najkrótszą drogą od każdego bloku bez krzyżowania się tej trasy z ruchem samochodowym. Szczególnie widoczne jest to w przypadku 11.KD-D, gdzie droga przecina ciąg pieszy. Wnioskujemy o zamianę tych dróg na ciągi pieszo-jezdne.

2. §12 pkt 2 lit c "dopuszcza się możliwość prowadzenia ruchu rowerowego w terenach pozostałych dróg publicznych lub poza nimi na obszarze objętym planem," - plan miejscowy nie jest od ustalania, gdzie można jeździć rowerem. Zapis powinien dotyczyć możliwości budowy wydzielonej ścieżki rowerowej.

3. §12 pkt 2 lit a "ustala się przebieg drogi dla rowerów w ul. Ogólnej" proponujemy zamianę na "dopuszcza się". Ta droga dla rowerów nie ma tam sensu [zobacz >>>] - wąska, kręta i przy płocie. Bezpieczniej byłoby jechać tam jezdnią, bo ruch jest minimalny. Ponadto na drodze dla rowerów parkują samochody i chodzą po niej piesi, więc jest niefunkcjonalna.

4. Brakuje czytelnego powiązania pieszo-rowerowego terenów zieleni C.5.ZP i D.5.ZP. Plan podkreśla rozbicie tych terenów przez narysowanie linii miejsc postojowych tam, gdzie takie powiązanie można by wyznaczyć. Wnioskujemy o wyznaczenie trasy ruchu pieszego i rowerowego łączącego te dwa tereny zieleni.

5. Brakuje powiązania rowerowego zakończenia ul. Staffa z kładką nad trasą AK w ciągu ul. Żelazowskiej. Powinno być ono zaprojektowane z jednej albo z drugiej strony szkoły podstawowej. Dodanie takiego ciągu rowerowego pozwoliłoby unormować istniejący tam ruch.

6. Brakuje zachowania powiązania pieszego południowo-wschodniego rogu terenu A.3.ZP z ul. Staffa. Parking przeznaczony jest do zabudowy, ale po skali przedeptu widać, jak potrzebne jest takie powiązanie: goo.gl/maps/ajoH1qhUrCJnu8Fb7