Przykład zastosowania kombinacji C-16 + T-22. Mniej wprawni rowerzyści mogą powoli przejechać chodnikiem, bardzo doświadczeni nie są zmuszani do zjazdu na trasę przecinaną licznymi zjazdami z ograniczeniami widoczności.