Jak korzystać z różnych typów śluz rowerowych? Projekt nowelizacji przewiduje tylko śluzy typu 1 i tylko z pasami filtrującymi.