Do: Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy Witold Marczuk, ul. Czerniakowska 130/132, Warszawa

Dotyczy: utworzenia wyodrębnionego patrolu zajmującego się wykroczeniami przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji

Szanowny Panie!

Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze" wnioskuje o utworzenie w Straży Miejskiej specjalnego stałego patrolu, którego rolą byłoby zajmowanie się wykroczeniami przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji, a zwłaszcza przeciwdziałanie nielegalnemu i nieprawidłowemu parkowaniu.

Coraz częściej obserwujemy notoryczne łamanie prawa przez kierowców samochodów w Warszawie: nagminnie nie przestrzegane są przepisy Art. 46, 47 i art. 49 Prawa o ruchu drogowym. Przykładem dobitnie ilustrującym to zjawisko może być zwyczaj parkowania na ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż Al. Armii Ludowej na przeciwko biurowca Focus. Ścieżka jest stale nieprzejezdna - każdego dnia odcinek ścieżki na wysokości biurowca jest w całości zastawiony przez samochody pracowników oraz klientów firm mieszczących się w budynku, którzy traktują ścieżkę jako parking. Rowerzyści zmuszeni są do lawirowania pomiędzy samochodami, bądź do rezygnacji z jazdy ścieżką i przeniesienia się na jezdnię Al. Armii Ludowej (trasa szybkiego ruchu). Innym przykładem rażącego lekceważenia przepisów i nonszalancji kierowców jest zwyczaj parkowania na ulicy Marszałkowskiej 83, na przeciwko baru Kebab. Ze ścieżki rowerowej oraz chodnika na przeciwko baru, kierowcy uczynili sobie miejsce postojowe, z  którego korzystają w czasie zamawiania i spożywania posiłku. Przykładów takich by można mnożyć wiele.

Powszechne lekceważenie przepisów regulujących parkowanie przejawia się nie tylko zastawianiem ścieżek rowerowych, ale również zapychaniem chodników, nielegalnym parkowaniem na zieleńcach i skwerach, na przejściach dla pieszych, a także na przystankach komunikacji miejskiej.

Kolejnym problemem zagrażającym bezpieczeństwu rowerzystów jest brak przestrzegania pierwszeństwa przejazdu dla rowerzystów na przecznicach – kierowcy, którzy na skrzyżowaniu skręcają w prawo, wjeżdżają z impetem na ścieżkę, nie zwracając uwagi na przekraczających ulicę (na zielonym świetle) rowerzystów. Rowerzyści są wielokrotnie zmuszani do gwałtownego hamowania tuż przed kołami samochodów, bądź muszą zatrzymywać się przed samochodami, które ustępując pierwszeństwa pieszym, tarasują przejazd rowerowy.

Ponieważ panującym obecnie złym praktykom kierowców nie są w stanie zapobiec pojedyncze interwencje Straży Miejskiej, wnioskujemy o powołanie odrębnego stałego patrolu, którego rolą byłoby zajmowanie się wyłącznie wykroczeniami przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji. Uważamy, że tylko stałe, systematyczne i zdecydowane działania wyodrębnionego patrolu zajmującego się nielegalnym parkowaniem i innymi wykroczeniami przeciwko porządkowi w komunikacji - mogą przynieść spodziewane efekty. Dodać należy, że podobne jednostki straży gminnych czy policji, występują powszechnie w miastach europejskich i amerykańskich, w których - podobnie jak w Warszawie - poziom motoryzacji jest wysoki.

W świetle powyższego prosimy o ustosunkowanie się do naszego wniosku, udzielenie odpowiedzi oraz poinformowanie naszego Stowarzyszenia, jakie działania zamierza Pan podjąć, aby skończyć z powszechnym lekceważeniem praw pieszych i rowerzystów.

W załączeniu przesyłamy przykładowe zdjęcia nielegalnego parkowania. Mamy nadzieję, że pokazane na zdjęciach przykłady przestaną być normą w naszym mieście, a staną się wyjątkiem, skutecznie eliminowanym.

Z poważaniem,