12 lat minęło...

Ponad 10 lat temu analizowaliśmy wydajność stołecznej jednostki odpowiedzialnej za egzekwowanie przepisów dotyczących parkowania [zobacz >>>]. Od tego czasu, znacząco wzrosła liczba zgłoszeń, jednak liczba interwencji pozostała na zbliżonym poziomie. Mimo to, biorąc pod uwagę niższą liczbę patroli niż w 2008 roku, ich wydajność wzrosła. Wciąż jednak mogłaby być lepsza.

Liczba zgłoszeń i interwencji

Jako reprezentatywny przykład przyjęliśmy tydzień 23-29 września 2019 roku.

Data Liczba patroli Liczba zgłoszeń Liczba interwencji zleconych
poniedziałek 23.09 212 1744 1056
wtorek 24.09 225 1951 1156
środa 25.09 216 1815 1101
czwartek 26.09 217 1791 1071
piątek 27.09 244 1950 1688
sobota 28.09 149* 1524 1013*
niedziela 29.09 149* 1205 1013*

*50% sumy weekendowej.

Średnio w dzień powszedni wpływało 1850 zgłoszeń, a w weekendowy 1365. Liczba interwencji zleconych na ich podstawie wyniosła średnio 66% liczby zgłoszeń w dni powszednie i 74% liczby zgłoszeń w weekendowe. Sugeruje to, że odpowiednio 1/3 i 1/4 zgłoszeń nie doczekała się interwencji.

Zgłoszenia nie są jednak jedyną podstawą podejmowania interwencji. Strażnicy mogą również działać z własnej inicjatywy. Tak się jednak dzieje w zdecydowanej mniejszości przypadków. W dni powszednie jedna interwencja własna strażników przypada na cztery zlecone; w weekend wskaźnik ten jest prawie dwukrotnie niższy (1 na 8).

Data Liczba patroli Liczba zgłoszeń Łączna liczba interwencji w tym zleconych
poniedziałek 23.09 212 1744 1330 1056
wtorek 24.09 225 1951 1486 1156
środa 25.09 216 1815 1394 1101
czwartek 26.09 217 1791 1329 1071
piątek 27.09 244 1950 1962 1688
sobota 28.09 149* 1524 1142* 1013*
niedziela 29.09 149* 1205 1142* 1013*

*50% sumy weekendowej.

Sprawy związane z ruchem drogowym

Straż miejska nie bez powodu kojarzona jest z problemem nielegalnie zaparkowanych samochodów. Ok. 2/3 zgłoszeń i interwencji na ich podstawie dotyczy właśnie spraw ruchu drogowego. Jednak w dni powszednie udział takich spraw w interwencjach własnych jest znacznie niższy. Wskazuje to na brak inicjatywy ze strony strażników w reagowaniu na nielegalnie zaparkowane samochody.

Dni Udział zgłoszeń dot. ruchu drogowego Udział interwencji zleconych dot. ruchu drogowego Udział interwencji własnych dot. ruchu drogowego
pon.-pt. 65% 67% 40%
sob.-nd. 61% 60% 60%

W dni powszednie Straż Miejska podejmowała średnio 922 interwencje dotyczące ruchu drogowego dziennie, a w weekend 686/dzień. Jednak interwencja interwencji nie równej. W związku z tym wystąpiliśmy o informację, ile interwencji kończyło się:

  • wystawieniem mandatu na podstawie art. 90 KW (utrudnianie ruchu),
  • wystawieniem mandatu na podstawie art. 91 KW ( pozostawianie pojazdu w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu),
  • wystawieniem mandatu na podstawie art. 92 §1 KW (niestosowanie się do znaków),
  • wystawieniem mandatu na podstawie art. 97 KW (łamanie innych przepisów prawa o ruchu drogowym),
  • wystawieniem mandatu na podstawie art. 144 KW (niszczenie roślinności),
  • wnioskiem o ukaranie do sądu,
  • wszczęciem czynności wyjaśniających,
  • założeniem blokady na koła,
  • odholowaniem,
  • odstąpieniem od odholowania.

Rodzaj interwencji Liczba/tydzień Udział
mandat na podstawie art. 90 KW (utrudnianie ruchu) 16 0,3%
mandat na podstawie art. 91 KW (powodowanie niebezpieczeństwa lub utrudnienia w ruchu) 0 0%
mandat na podstawie art. 92 §1 KW (niestosowanie się do znaków) 496 10,4%
mandat na podstawie art. 97 KW (łamanie innych przepisów prawa o ruchu drogowym) 104 2,2%
mandat na podstawie art. 144 KW (niszczenie roślinności) 17 0,4%
wniosek o ukaranie do sądu 16 0,3%
wszczęcie czynności wyjaśniających 3055 64,2%
blokada na koła 523 11,0%
odholowanie 400 8,4%
odstąpienie od odholowania 133 2,8%
SUMA 4760 100%

Wszystkie wyżej wymienione rodzaje odpowiadają za 80% interwencji w sprawach ruchu drogowego. Niemal dwie trzecie kończą się wszczęciem czynności wyjaśniających. Odholowania i odstąpienia od odholowania odpowiadają za 11%, a nakładanie blokad na koła za kolejne 11%. Łącznie tymi dwoma, najbardziej uciążliwymi i przez to odstraszającymi rodzajami działań, kończy się zatem niewiele ponad 1/5 analizowanych interwencji, a mniej niż 1/10 zgłoszeń dotyczących ruchu drogowego.

Zastanawiająca jest również śladowa liczba mandatów wystawianych za niszczenie zieleni (parkowanie na trawnikach)...

...oraz zerowa liczba mandatów za parkowanie w sposób utrudniający ruch lub powodujący niebezpieczeństwo (np. utrudnianie ruchu pieszego przez zastawianie chodnika lub stwarzanie niebezpieczeństwa przez blokowanie widoczności przed przejściem dla pieszych). W teorii, zgodnie z art. 130a Prawa o Ruchu Drogowym, każda taka sytuacja powinna kończyć się odholowaniem samochodu. W praktyce nie widać takiej konsekwencji w działaniach straży miejskiej.

Jej brak potwierdza tez liczba odholowań na poziomie poniżej 60 dziennie. Pewną komplikacją jest przy tym zapis ustępu 4 art. 130a, zgodnie z którym straż miejska może odholowywać tylko samochody zostawione w miejscu, gdzie wisi znak "pod sankcją odholowania" lub niesłusznie zaparkowane na miejscu dla niepełnosprawnych. Wystąpiliśmy już o zrównanie uprawnień straży miejskiej i policji w tym względzie [zobacz >>>]. Póki co pozostaje wypracować skuteczny mechanizm współpracy między strażą miejską a policją.

Wydajność

Pojawia się zatem pytanie, czy Straż Miejska m.st. Warszawy nie mogłaby robić więcej i lepiej?

Data Liczba patroli Łączna liczba interwencji Liczba interwencji/patrol Średni czas na 1 interwencję
poniedziałek 23.09 212 1330 6,3 77 minut
wtorek 24.09 225 1486 6,6 73 minuty
środa 25.09 216 1394 6,5 74 minut
czwartek 26.09 217 1329 6,1 78 minut
piątek 27.09 244 1962 8,0 60 minut
sobota 28.09 149* 1142* 7,7 63 minuty
niedziela 29.09 149* 1142* 7,7 63 minuty

*50% sumy weekendowej.

Średnio na patrol przypada od 6,7 interwencji w dni powszednie do 7,7 w weekend. Patrole funkcjonują w zmianach 8 lub 12-godzinnych, lecz nawet przyjmując, że wszystkie trwają 8 godzin, oznacza to że średnio interwencje podejmowane są nie częściej niż raz na godzinę. Średnia dla dni powszednich to 1 interwencja na 72 minuty.

Oczywiście natężenie interwencji waha się w przeciągu dnia, zmienia się jednak również liczba patroli na ulicach. Pozostając zatem przy wartościach średnich, już skrócenie średniego czasu między interwencjami do 50 minut pozwoliłoby na obsługę wszystkich zgłoszeń. Jednocześnie można poprawić wyniki, zmniejszając zapotrzebowanie na zgłoszenia - skuteczniejszym działaniami odstraszającymi przed łamaniem prawa.

Co z tego wynika?

Aby poprawić swą wydajność i wizerunek, stołeczna straż miejska powinna:

- samodzielnie lub we współpracy z policją egzekwować przepisy dotyczące obowiązku odholowywania pojazdów utrudniających ruch pieszy i rowerowy oraz stwarzających niebezpieczeństwo poprzez blokowanie widoczności na przejściach/przejazdach, bez czekania na zgłoszenia,

- samodzielnie reagować na przypadki nielegalnego parkowania napotkane przez wszystkie patrole nie będące w trakcie innej interwencji, co pozwoli na systematyczne egzekwowanie prawa, bez konieczności kursowania między odległymi zgłoszeniami,

- zastanowić się nad innymi zmianami organizacyjnymi, które pozwoliłyby na szybsze reagowanie na zgłoszenia (np. skierowanie większej liczby patroli do obsługi zgłoszeń o nielegalnym parkowaniu).

Wszystkie te działania powinny zwiększyć przekonanie wśród kierowców co do nieuchronności kary i - przez to - zmniejszyć zapotrzebowanie na interwencje straży miejskiej. Taki sam efekt był widoczny ostatnio po usprawnieniu przez Zarząd Dróg Miejskich działań w zakresie karania za parkowanie bez wnoszenia stosownej opłaty, co postulowaliśmy... 11 lat temu [zobacz >>>].