W 2003 roku Stowarzyszenie prowadziło następujące działania:

Lokal

W marcu Stowarzyszenie wynajęło lokal na ul. Nowogrodzkiej 46 lok. 6 o dużej powierzchni (188 m2) i niskim czynszu, ale w bardzo w złym stanie. W lokalu znajduje się 11 pomieszczeń, w tym dwie łazienki oraz dwie kuchnie.

Lokal wymagał natychmiastowego generalnego remontu. Dlatego też, aby doprowadzić go do stanu użytecznego, znaczną część czasu i funduszy poświęcono na doprowadzenie wszystkich mediów niezbędnych w lokalu. W ramach remontu wyburzono także ścianki działowe w głównym pomieszczeniu, urządzono kuchnię oraz łazienkę. Pomalowano ściany w pomieszczeniach dzięki społecznej pracy członków Stowarzyszenia. W związku z tym inna działalność w 2003 r. została ograniczona do niezbędnego minimum. Remont kontynuowany jest w roku 2004.

Generalny remont był konieczny także z powodu planowanego w lokalu uruchomienia schroniska turystycznego.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia na stanowisku pracy.

Zielona butelka

Od jesieni 2003 Stowarzyszenie realizowało projekt Zielona Butelka, który zakończy się w 2004 r. Projekt miał na celu propagowanie produktów w opakowaniach zwrotnych, w związku z przepisami ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

W ramach projektu przeprowadzono cztery konkursy dla dzieci i młodzieży - dwa dla gimnazjów oraz dwa dla liceów. W pierwszym konkursie pt.: ?Zielona butelka? uczestnicy mięli za zadanie wykonać prace plaktyczne dotyczące odpadów. Konkurs rozstrzygnięto 3 grudnia 2003 roku. Drugi konkurs polegał na tym, że młodzież szkolna miała za zadanie odwiedzić jak największą liczbę sklepów posiadających w sprzedaży butelki zwrotne i uzyskać od ich właścicieli podpis potwierdzający posiadanie tego typu asortymentu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 2004 roku.

Działania dotyczące ruchu rowerowego.

Pomimo remontu wynajmowanego lokalu nie zaniedbano podstawowej działalności Stowarzyszenia związanej z reprezentowaniem środowiska rowerzystów przed władzami Warszawy. W każdy ostatni piątek miesiąca organizowany był grupowy przejazd rowerzystów po ulicach miasta, zwany ?Masa Krytyczna?. W tym roku udało się doprowadzić do legalizacji tego przejazdu.

Wspierano także działania związane z budową dróg rowerowych w mieście Piaseczno k/Warszawy. Podjęto kilka protestów związanych z nietrafionymi inwestycjami w drogi rowerowe w Warszawie, m.in. budową schodów na drodze rowerowej na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, lub planami nieracjonalnego poprowadzenia drogi rowerowej w Alei Jana Pawła II. Przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w konsultacjach z Zarządem Dróg Miejskich dotyczących przeprowadzenia drogi rowerowej wzdłuż ulicy Marszałkowskiej.

W lipcu i listopadzie wspólnie z burmistrzem i przewodniczącym Rady Dzielnicy Praga Południe członkowie naszego Stowarzyszenia odbyli przejazdy rowerowe po ulicach dzielnicy.

Interwencje prawne.

W ciągu całego roku stowarzyszenie kontynuowało interwencje prawne w sprawach ochrony środowiska. Między innymi udało się doprowadzić do kompromisu z Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej w sprawie wycinki drzew w korycie Wisły na odcinku warszawskim, dzięki której określono grupy najcenniejszych drzew, które zostały wyłączone z wycinki. Również udało się storpedować projekt poszerzenia wybrzeża z wałem przeciwpowodziowym przy ogrodzie zoologicznym, kosztem wycięcia kilku tysięcy drzew.

Stowarzyszenie jest stroną w kilkunastu postępowaniach administracyjnych, dotyczących dróg, stacji benzynowych i hipermarketów.

Inne działania.

W maju 2003 Stowarzyszenie wzięło udział w Dniu Ziemi propagując transport rowerowy oraz komunikację publiczną.

W ramach projektu Zielona Butelka rozpowszechniano lniane torby na zakupy, jako zamiennik jednorazowych toreb plastikowych.

Niektórzy członkowie podnosili także swoje kwalifikacje do działania w akcjach bezpośrednich na szkoleniu Greenpeace.