Zapraszamy do pobrania sprawozdań z działalności stowarzyszenia za rok 2017.

Sprawozdanie merytoryczne: PDF, 500 kB

Sprawozdanie finansowe

- informacje ogólne: PDF, 200 kB

- rachunek zysków i strat: PDF, 192 kB

- bilans: PDF, 193 kB

- informacja dodatkowa: PDF, 181 kB