Zapraszamy do pobrania sprawozdań z działalności stowarzyszenia za rok 2019.

Sprawozdanie merytoryczne: PDF, 799 kB

Sprawozdanie finansowe

- informacje ogólne: PDF, 37 kB

- rachunek zysków i strat: PDF, 330 kB

- bilans: PDF, 332 kB

- informacja dodatkowa: PDF, 34 kB