Zapraszamy do pobrania sprawozdań z działalności stowarzyszenia za rok 2020.

Sprawozdanie merytoryczne: PDF, 795 kB

Sprawozdanie finansowe

- informacje ogólne: PDF, 33 kB

- rachunek zysków i strat: PDF, 346 kB

- bilans: PDF, 350 kB

- informacja dodatkowa: PDF, 38 kB