Zapraszamy do pobrania sprawozdań z działalności stowarzyszenia za rok 2021.

Sprawozdanie merytoryczne: PDF, 793 kB

Sprawozdanie finansowe

- informacje ogólne: PDF, 42 kB

- rachunek zysków i strat: PDF, 346 kB

- bilans: PDF, 349 kB

- informacja dodatkowa: PDF, 36 kB